INNOVATIVE ACADEMIC COURSE ON INTEGRATIVE INTERVENTIONS FOR CHILDREN
WITH AUTISM SPECTRUM DISORDERS (IACIIC-ASD)

Project Number 2017-1-RO01-KA203-03729
Primul proiect al Clinicii Universitare de Terapii și Consiliere Psihopedagogică

Obiective


Obiectivele proiectului sunt următoarele:

-Să realizeze un curs universitar inovativ care abordează integrat problematica Tulburărilor din Spectrul Autist (TSA)
-Să dezvolte o Platformă virtuală, Clinica Universitară Europeană pentru Intervenția în TSA (EVUCASD) care să găzduiască resursele educaționale |deschise realizate în cadrul proiectului
-Să promoveze și să împărtășească modelul curricular propus prin proiect, instrumentele și materialele elaborate, către alte universități, formatori educaționali, practicieni astfel încât să contribuie la dezvoltarea ofertei educaționale la nivel national și european.

Rezultatele principale ale proiectului:


1. Rezultatele intelectuale - conceptul cursului, materialele cursului (manualul profesorului și al studentului), o cartea științifică, platforma online EVUCASD cu MOOC încorporat

2. Rezultatul rezultat din activitățile de învățare - 160 de studenți instruiți și certificați cu ECTS în noul curs academic dezvoltat „Intervenții integrative pentru copiii cu Tulburări din Spectrul Autist”

3. Îmbunătățirea cantității și a calității programelor de învățământ superior în domeniul TSA în țările partenere. Noul curs dezvoltat va fi integrat în programa universităților partenere, contribuind la un nivel superior de noutate și internaționalizare a programelor de studiu.

4. Studenți mai calificați și competenți, cu noi competențe dezvoltate așa cum sunt descrise în standardele profesionale (inclusiv competențele TIC).

5. Abilități de limbă engleză și IT mai bune pentru studenți, care vor fi dezvoltate în participarea la EVUCASD, folosind o platformă on-line și comunicând cu alți studenți europeni.

6. O rețea virtuală europeană de specialiști în TSA (psihologi, psihopedagogi, profesori, inclusiv părinții care vor deveni specialiști în educarea copilului lor), care pot interacționa și învăța de la și cu ceilalți în EVUCASD.

7. O mai bună conștientizare în domeniul TSA.
8. MOOC pe TSA, disponibil pe EVUCASD pentru toate părțile interesate, inclusiv publicului larg, astfel încât oricine dorește să poată urma MOOC. Prin activitățile de diseminare, toți actorii interesați de viața copiilor cu TSA și, de asemenea, publicul larg vor conștientiza posibila intervenție pentru copiii cu TSA.

Clinica universitară pentru terapii și consiliere psihopedagogică (CUTCP)Înființată în ianuarie 2016, Clinica Universitară pentru Terapii și Consiliere Psihopedagogică este menită să realizeze cercetări interdisciplinare în domeniul terapiilor complexe pentru copii, adolescenți și adulți cu nevoi speciale. CUTCP este, de asemenea, o platformă de cercetare care implică nu numai gestionarea proiectelor de cercetare, ci și dezvoltarea parteneriatelor și a cercetării cu părțile interesate din afara mediului universitar. În același timp, intenționăm ca, în viitorul apropiat, Clinica să devină principalul consultant și furnizor de cercetare în domeniu în zona de influență a Universității de Vest. Activitățile de cercetare aplicate și fundamentale se desfășoară în următoarele domenii: educație specială (în legătură cu evaluarea și intervențiile pentru copiii cu nevoi speciale, consiliere psihologică, educațională și vocațională și psihoterapie pentru persoanele cu dizabilități și familiile lor), kinetoterapie și abilități motorii speciale, terapie ocupațională, artoterapie, psihologie și asistență socială.

Clinica Universitară este deschisă tuturor cercetătorilor care își propun să dezvolte cunoștințe științifice în domeniul social, pentru a îmbunătăți calitatea educației, a instruirii și a intervenției psihopedagogice. CUTCP își propune să își substanțieze cercetarea prin serviciile oferite comunității pentru a capta cât mai mult nevoile reale de cunoaștere și dezvoltare metodologică a domeniului social. Clinica oferă consiliere și asistență specializată în domeniul educației speciale, valorificând cercetarea științifică prin transferul rezultatelor în clinici, spitale și școli. Clinica reprezintă o oportunitate de a implica studenții de la nivel licență, master și doctorat în activitatea de cercetare, ei făcând astfel parte din echipe de cercetare multidisciplinare.

Au astfel șansa de a învăța prin supervizare, pentru a efectua cercetări de calitate. Clinica oferă acces la infrastructura sa de cercetare pentru studenții care își elaborează licența, disertația sau teza de doctorat în cadrul proiectelor de cercetare desfășurate de supervizorii lor în cadrul clinicii.

Obiectivele CUTCP

• Să reunească specialiști din Universitatea de Vest din Timișoara și alte universități/institute de cercetare.
• Să dezvolte cunoștințe științifice în domeniu pentru a îmbunătăți calitatea educației, instruirii și intervenției, folosind tehnologii de ultimă oră.
• Să implice studenții în cercetare, să le ofere supervizare în aplicarea cunoștințelor și înțelegerii lor conceptuale în situații de învățare experimentală.
• Să ofere expertiză și servicii către comunitate, ca parte a strategiei de dezvoltare instituțională a Universității de Vest.